Документи для інженера з охорони праці

Документы для инженера по охране труда

Підготуємо повний комплект та розробимо документи для інженера з охорони праці! Отримаємо за вас усі посвідчення та навчимо як усім цим користуватися!

Від 2 робочих днів! Усього за 6000 грн!

Телефонуйте або пишіть в Viber +38 (097) 466-94-04 або по електронній пошті zakaz@doc2days.com.ua.

Документи для інженера з охорони праці. Одне із завдань інженера з охорони праці на підприємстві – розробка, супровід і організація документообігу в галузі охорони праці. Для цього необхідно створити основний пул внутрішніх документів, систематизувати його і підтримувати в актуальному стані.

Існує умовний поділ, які документи повинні бути у фахівця з охорони праці, а які зберігаються на робочих місцях. Іноді з цим виникає плутанина, давайте спробуємо з цим розібратися.

Перелік документів для інженера з охорони праці

Які документи потрібні інженеру з охорони праці? У інженера з охорони праці (або в службі, як структурний підрозділ) повинна зберігатися не вся документація. Також не в його компетенції розробка всіх інструкцій, ведення журналів, складання звітів та актів – частина цих обов’язків покладено на інших співробітників. Інженер з ОП бере участь в організації цих процесів, контролює їх виконання, дає рекомендації. Він може бути одним з осіб, з якими погоджують проекти документації перед остаточним її твердженням. Існує певний перелік документів спеціаліста з охорони праці, який повинен зберігатися у нього або в службі:

 • положення з охорони праці (про службу, СУОП, навчанні і т. д.);
 • програми навчання, інструктажів;
 • журнал реєстрації вступного інструктажу;
 • протоколи перевірки знань;
 • перелік нормативно-правових актів з охорони праці, які діють на підприємстві;
 • акти, звіти, розпорядження перевірок та інша документація, пов’язана з цим;
 • плани і звіти про заходи щодо поліпшення умов праці;
 • копії наказів по підприємству про призначення відповідальних;
 • доповідні записки.

До цього переліку входить те, що не призначене для використання безпосередньо на робочих місцях. У інженера також можуть зберігатися нормативно-правові акти (закони, постанови, правила) в роздрукованому вигляді або електронному вигляді.
Вся документація, яку зберігає інженер з ОП повинна бути доступна і іншому персоналу. Для того, щоб забезпечити збереження оригіналів персоналу можна видавати копії. Загальну базу знань з охорони праці предприяти можна вести як в паперовому, так і в електронному вигляді, для зручності багато великих компаній використовують програмне забезпечення з автоматичним виконанням заданих функцій.

Документи для роботи інженера з охорони праці необхідно регулярно переглядати. На це є кілька причин, наприклад, зміни в нормативно-правових актах або введення в дію нових. Зміни в організаційній структурі і штатному розкладі також впливає на перегляд і оновлення документів, адже положення та інша документація багато в чому грунтується саме на ній і діючих правилах.

Документи з охорони праці на робочих місцях – це інструкції, які описують правила безпеки для співробітників. Проведення інструктажів, за винятком вступного, реєструється у відповідному журналі, а він зберігається у керівника підрозділу або іншої уповноваженої особи. Облік аварійних ситуацій, видача та контроль за станом ЗІЗ відбувається за аналогічним сценарієм. Місце реалізації процесу визначає місце використання документації по ньому.

Правила оформлення та номенклатура документації

На кожному підприємстві є власні правила діловодства, інструкції і положення по цьому виду операційної діяльності. Частина позицій (інструкції, положення) створюються за типовими, затвердженим нормативно-правовими актами. У додатках до них часто є уніфіковані бланки журналів, актів, звітів та інших реєстраційних документів. Правила внутрішнього діловодства регламентують не тільки оформлення документом, а й їх затвердження та візування.

Доцільно створити перелік нормативних документів інженера з охорони праці. Це рішення полегшить ведення справ, впорядкує інформацію про терміни і місцях зберігання, відповідальних особах. Такий перелік можна зробити окремим документів, наприклад, якщо служба з ОП невелика або об’єднати із загальною документацією по підприємству і подавати інформацію діловода із загального адміністративного відділу про зміни.

Номенклатуру справ з охорони праці оформляють у вигляді таблиці з такими графами:

 • номер справи (позначення документації);
 • повна назва;
 • місце і термін зберігання;
 • посаду та прізвище відповідального за зберігання (розробку).

Можна зробити додаткові графи для приміток, в які заносять різні замітки і особливості. Іноді вказують обсяг або кількість сторінок, структурний підрозділ і іншу інформацію. Вид номенклатури також залежить від встановлених правил діловодства в компанії. Наприклад, при наявності системи менеджменту якості по ISO 9001 документація проходить багатоступеневу розробку та затвердження, має спеціальний індекс для ідентифікації. Номенклатуру при необхідності переводять в електронний вигляд.

Документи для інженера з охорони праці – швидка підготовка і актуалізація

Документи спеціаліста з охорони праці періодично переглядають і оновлюють, тому її стан і актуальність необхідно постійно контролювати. Інакше внутрішній аудит або перевірка інспекторами принесе негативні результати – від зауважень на планерці до серйозних штрафів для посадових осіб. Як швидко підготувати всі необхідні позиції? Можна оновити основу всього нормативного фонду і замовити положення, інструкції, накази та журнали в готовому вигляді. Оформлення документації в комплекті займе всього кілька днів, а ви заощадите кілька місяців часу і масу ресурсів.