Список нормативних документів з охорони праці на морському транспорті

документов по охране труда на морском транспорте

Підготуємо повний комплект документів з охорони праці для будь-якого виду морського транспорту! Розробимо, отримаємо за вас усі посвідчення та навчимо як усім цим користуватися!

Від 2 робочих днів! Усього за 6000 грн!

Телефонуйте або пишіть в Viber +38 (097) 466-94-04 або по електронній пошті zakaz@doc2days.com.ua.

Морський транспорт потрапляє під дію Закону України «Про охорону праці», але забезпечити виконання його вимог не завжди просто. Причиною тому додаткові нормативно-правові акти різних відомств і організацій, що займаються даною сферою, серед яких є і міжнародні угоди. Однак нормативні документи з охорони праці на морському транспорті в Україні повинні бути в повному обсязі, що є обов’язковою умовою для нормального функціонування судна.

Регламентуючі акти

Дана сфера в основному регулюється національним законодавством, а також постановами, наказами, правилами і стандартами. Тобто застосовними до всіх підприємств і об’єктів незалежно форми власності та виду діяльності. На їх основі і відбувається побудова внутрішніх нормативних документів з охорони праці на морському транспорті. Можна виділити основні регламентуючі акти в наступний список:

 • Закон «Про охорону праці»;
 • Закон «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення»;
 • Кодекси законів про працю України.

Вони припускають, що кожен роботодавець повинен забезпечити нормальні умови праці, а одним з інструментів управління, організації та контролю вважається документація. Вона створюється з урахуванням нормативно-правових актів, типових положень про розслідування та облік нещасних випадків, створення служби і т. д. Також важливо враховувати вимоги галузевих і міжгалузевих правил, які описують техніку безпеки для різних видів суден і підприємств водного транспорту.

Відповідно до законодавства, правилами та іншими регламентами, роботодавець зобов’язаний навчити персонал. Це стверджують внутрішніми нормативами, складають програми та білети з питаннями для перевірки знань. Загальну інформацію і порядки відображають у відповідному положенні. Документ з таким же призначенням створюють і для розслідування та обліку нещасних випадків, видачі та контролю ЗІЗ, інших важливих для охорони праці процесів і заходів.

Інструкції, накази і журнали

Що перевіряють наглядові органи? Перелік питань і план відвідування повинен бути наданий заздалегідь, тому завжди є можливість підстрахуватися і провести невеликий аудит, роботу над помилками. Як приклад можна розглянути риболовецькі судна довжиною більше 15 м і НПАОП 05.0-1.02-07. Ці правила наказують оформлення таких основних нормативних документів з охорони праці на морському транспорті з певними функціями:

 • журнал стану охорони праці;
 • акт передрейсової перевірки з поділом екіпажу на служби;
 • післярейсовий звіт з поділом екіпажу на служби;
 • журнали реєстрації інструктажів;
 • журнали реєстрації та обліку нещасних випадків;
 • наряди-допуски до робіт підвищеної небезпеки;
 • наказ про перелік робіт підвищеної небезпеки;
 • інструкції з охорони праці для персоналу, виконання робіт, експлуатації та обслуговування обладнання;
 • інструкції для стажистів, якщо їх практика передбачає проведення робіт;
 • інші документи при необхідності.

Для робіт та об’єктів підвищеної небезпеки необхідно отримати спеціальні дозволи. Також на риболовецькому судні повинна бути інформація про остійності, до якої забезпечується вільний доступ членам екіпажу. Основна документація з охорони праці повинна перебувати у керівництва (капітана), а інша – у керівників підрозділів (служб). Власник судна (роботодавець) зобов’язаний встановлювати і розписувати граничні норми для завантаженості, кількості людей на борту і інші аспекти, які можуть привести до появи небезпечних факторів.

Якщо необхідно виконати якісь роботи, а для них немає інструкцій, то затверджуються тимчасові. Для обладнання такі документи з безпечного обслуговування та експлуатації вивішуються поряд з місцем розміщення. При неможливості виконання такої вимоги інструкцію закріплюють в найближчому вільному місці таким чином, щоб вона була на виду у екіпажу. Питання трудової дисципліни, рутинних правил дуже важливі на будь-яких суднах. Від цього багато в чому залежить виконання вимог і безпеку людей в цілому. Тому необхідно скласти правила трудового розпорядку і затвердити для всіх членів екіпажу.

Інші особливості підготовки документації

Охорона праці – багатогранна тема і вимагає ретельної підготовки, вивчення нормативно-правових актів. Закони, регламенти регулярно змінюються, вводяться нові положення, іноді встежити за всім дуже складно. Як оформити основні нормативні документи з охорони праці на морському транспорті, якщо немає навіть початкової бази? Звернення до фахівців допоможе вирішити це складне питання. Ми підготуємо комплект наказів, положень, інструкцій і журналів в термін від 2 до 6 днів. Документація буде відповідати наступним параметрам:

 • друкований і електронний варіант;
 • наявність відеокурсу з інструкцією із застосування;
 • врахування специфіки діяльності та умов на об’єкті;
 • тільки важлива і потрібна документація;
 • узгодженість з чинними вимогами.

Після отримання комплект буде придатний до введення в обіг, адже ми заповнимо всю необхідну інформацію. Це дозволить зберегти місяці роботи на самостійне оформлення